O projektu

__________________________________________________

Celonárodní projekt „Děti na startu“

Projekt „Děti na startu“ je iniciativou Českého svazu aerobiku a fitness, který eviduje ke květnu roku 2020 již 255 středisek a 8660 zapojeních dětí. „Děti na startu“ se zaměřují na všeobecnou pohybovou přípravu dětí v předškolním věku a mladšího školního věku. Důraz je kladen hlavně na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Více informací o projektu „Děti na startu“ si lze přečíst na těchto webových stránkách.

__________________________________________________

Děti na startu v Karviné

Nejen v České republice se obecně hovoří o dnešní mládeži jako o nové generaci,
které chybí sport a pohyb obecně. Rodiče dětem masivně kupují levnou elektroniku a děti
volný čas tráví na internetu. To platí nejen v České republice. (Hilpert a kol., 2017) taktéž
tvrdí, že se život dětí za poslední desetiletí výrazně změnil. Přibyly tzv. sedavé aktivity,
kterými děti tráví, dle souhrnných průzkumů v USA a Evropě, v průměru až 7 hodin
denně (Kim, 2018). Děti v noci používají mobilní telefony a jejich spánek není
dostatečný. Nedostatek spánku, málo pohybu a nadměrné užívání elektroniky mohou být
hlavními příčinami výskytu obezity u dětí (Hanlon, Dumin, Pannain, 2019).

Od září 2020 se proto Děti na startu nově realizují také v Karviné. Licenční oprávnění získal 1. FBC Karviná, z.s. a prvním místem, kde se lekce budou konat, se stane sportovní areál ZŠ Borovského. Organizátor má v plánu lekce v Karviné rozšířit, neboť projekt je v jiných městech velmi úspěšný a pro společnost prospěšný. Nicméně až aktuální koronavirová situace ukáže, v jaké míře se Děti na startu v Karviné uchytí.

Od poloviny měsíce října 2020 je činnost kvůli vládním opatřením pozastavena. Obnovení činnosti je v plánu ihned po rozvolnění opatření. Za příznivého počasí se nabízí vedení lekcí venku v komplexu ZŠ Borovského.

 

 

 

Autor textu: Václav Šimčík

Zdroje:
1. HANLON, Erin C.; DUMIN, Magdalena; PANNAIN, Silvana. Sleep and obesity in
children and adolescents. In: Global Perspectives on Childhood Obesity. Academic
Press, 2019. p. 147-178.
2. HILPERT, Martin, et al. Sociocultural influence on obesity and lifestyle in children: A
study of daily activities, leisure time behavior, motor skills, and weight status. Obesity
facts, 2017, 10.3: 168-178.
3. KIM, Soo Young. Sedentary lifestyle and cardiovascular health. Korean journal of
family medicine, 2018, 39.1: 1-1.